Vlastita proizvodnja djevičanskog ulja i konzervacija zelenih i crnih maslina oblica. Vlasništvo seoskog domaćinstva Šarićevi dvori.